Priser

Växelflak & krankörning

Transporter med lastbil och containers 22 eller 36 kubikmeters utan släp, med släp totalt 3 containers. Transporter utförs dagtid om inget annat är överenskommet. Det är alltid jag som avgör vad som är lämpligt att lyfta och hur jag skall lyfta det.

Priser Lastbil utan släp och krankörning Begär offert. Bil med släp Begär offert.

Entreprenad

Grävning med maskin kan anordnas, maskin enl. bild. Begär offert.

Allmänt om priser: Kommer bara lämnas på offert.