Krankörning

Krankörning

Krankörning med gripklo för virke, järnskrot och uttjänta bilar etc. Kranen lyfter ca 300kg på 15 meters utfall och upp till 3000kg 3 meter. Det är alltid jag som avgör vad som är lämpligt att lyfta och hur jag skall lyfta det. Jag avgör också var jag kör ut med lastbilen så den inte kommer till skada ex. träd och vägbeskaffenhet.

Innehar: