Växelflakskörning

Lastväxelflak transport

Transport med eller av lastväxelflak sker enligt avtal i de flesta fall då det är mycket regler och lagar som styr hur man får transportera gods och avfall som det ofta klassas som. Jag avgör också var jag kör ut med lastbilen så den inte kommer till skada ex. träd och vägbeskaffenhet.

Vi har tillstånd så kan fakturera transporterna. Jag har också tillstånd att transportera farligt avfall och gods, detta kräver utbildning och anmälan till länsstyrelsen om “transport av farligt avfall”.

Vi har lastväxelmaskinflak, lastväxelcontaines 36 kbm och 22 kbm. max last är 9 ton i container och på flak.

Vi har inte släp för tillfället, kommer inom kort.

Vi innehar tillstånd för: