Policy

Spampolicy

Liljas Projekt AB stöder inte SPAM (UCE). Om du känner att Du har kommit till denna site på grund av misstag, genom en länk från tredje parts e-mail marknadsföring ber vi Dig vänligen sända ett e-mail till info .Vi ber Dig vänligen sända med all information, såsom avsändares e-mail adress eller original meddelandets innehåll, för att hjälpa oss i kampen mot oombedd kommersiell e-mail (UCE).

Copyright och friskrivningsklausul

© Copyright 2002 – 2008. Alla rättigheter är reserverade. Ingen del av det copyright skyddade materialet får bli återskapat eller användas i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt inkluderat bildkopierat, inspelat eller på något sätt lagrat eller återanvänt, utan skriftligt tillstånd från Copyright ägaren, Liljas Projekt AB. Den som bryter mot detta kommer att bli åtalad i enlighet med vad lagen tillåter. Producerad i Svergie. Texter om om detta material är inte en garanti för Din inköpt och/eller affärer med oss.